Benoben Garantisi

Benoben Garantisi

Üretilen / satışı gerçekleşen her bir üründe üretim ve ithalat aşamalarında kalitesi dünyaca kabul edilmiş A kalite markalar tercih edilmektedir.

Firmamız üretim esnasında gerekli olan tüm demirbaş, test ve üretim cihazlarının satın alımı yatırımını gerçekleştirmiştir.Yeni modellere uyum anlamında sistemini sürekli ve süratle güncellemektedir.

Üretim personelimiz 15 yılı aşkın sektör tecrübesi ile gerekli üretim ve ar-ge aşamalarında uzmanlaşmıştır.

Yukarıdaki maddelerde yazılı olan noktalardaki ‘’kaliteli hammadde, kaliteli işçilik, ar-ge ve test alanlarındaki başarılar’’ dolayısı ile standart ve sürekli KALİTE GARANTİSİ sağlayabilmemizi bu konuda yazılı garantiler sunabilme gücü vermektedir.

Aşağıda yazılı metin firmamızın ürünleri ile ilgili garantiler ve ürünlerimizin kullanıldığı cihazları garantimiz kapsamına almaktadır.

ÖRNEKTİR

Konu :

A – Üretilen / satışı gerçekleşen toner ve inkjet kartuşlarını kullanacak yazıcılar ile ilgili garanti metni.

B – Üretilen / satışı gerçekleşen toner ve inkjet kartuşları performans garantisi metni.

A-

Tarafımızca üretilen / satışı gerçekleşen ürünlerin kullanıldığı yazıcılarda kullanıcı hataları dışında ürünlerimizden kaynaklanabilecek her türlü arıza ve masrafı karşılamayı BENOBEN BİLGİSAYAR – BÜLENT ECEVİT CUMBUR olarak garanti ve taahhüt ederiz.

Not : Müşterinin meydana gelen hasarın mahiyeti ve nedenini derhal yazılı olarak bildirmesi üzerine yazıcı üzerindeki şikayet tespit edilerek ürünlerimizden kaynaklanabilecek sorun BENOBEN TEKNİK tarafından giderilir. Tespit edilen arıza ürünlerimizden kaynaklanmıyor ise kuruluşunuz yazıcınızı herhangi bağımsız bir değerlendirme firmasına kontrol ettirme hakkına sahiptir.
Saygılarımızla,

B-

Tarafımızca üretilen / satışı gerçekleşen ürünler çıktı adedi, çıktı kalitesi ve sarf sonuna kadar standart performans gibi normlar açısından garantimiz kapsamındadır.

Üretilmiş / satışı gerçekleşmiş her bir üründe profesyonel işçilik ile yüksek kalitede hammadde uygulanır. Ürünler sürekli ve standart test ve ar-ge aşamalarından geçirilip ambalajlanarak her bir ürün için standart performans sunumu sağlanmıştır.

Ürünler çıktı adedi ve kalitesi açısından orijinal ürünlere %95 yakınlıkta performans sunmaktadır.

Ürünlerimizi tercih eden son kullanıcılardan maksimum %5 oranında arıza şikayeti alınmaktadır.. Bu haller tespit edildiğinde ürün yenisi ile değiştirilir.
Saygılarımızla,